Services

I. АДВОКАТСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

 • България – граждански и търговски дела;
 • Великобритания – чрез “ Singhania & Co Solicitors, London“, граждански дела.

II. ПРАВНИ СЪВЕТИ. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ. ПЪЛНОМОЩНИ 

     За да поръчате изготвянето на пълномощно, договор или друг документ, моля натиснете тук⇒ 

III.  ПРАВНИ УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ ПРАВНИ ОБЛАСТИ 

      БЪЛГАРСКО ПРАВО

 •     Търговско, Семейно, Облигационно, Вещно , Наследствено, Данъчно     и Наказателно право
 •     Изготвяне на пълномощни, предварителни договори за закупуване         на недвижим имот, наем, търговски сделки -внос-износ на стоки и         услуги, търговско представителство и др.

        АНГЛИЙСКО ПРАВО

 •     Имиграционно право  ( Жълти и Сини карти, документи за                постоянно пребиваване на основание упражняване на европейското право във Великобритания, обжалвания на откази за престой и екстрадиция, британско гражданство, бритаски паспорти и др );
 •      Семейно право (разводи, делби, издръжки, наследяване, лични отношения и др.);
 •      Трудово право (Трудови договори, правни съвети, съдебно представителство);
 •      Търговско право (Регистрация на фирми, Договори за съдружие, наем на търгоски обект, продажба на фирми, договори за осъществяване  на съвместна търговска дейност и др.);
 •       Покупко-продажба на недвижим имот (conveyancing).
 •       Отнемане на родителски права и право

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

 •      Правни сделки в рамките на европейския съюз за търговци и физически лица;
 •      Семейно-правни отношения в рамките на ЕС (разводи, издръжки, попечителство, наследяване и лични отношения);
 •      Регистрация на европейски фирми, търговски договори, европейско търговско представителство, търговско съдружие, търговско представителство и др;
 •      Признаване на Съдебни решения в други европейски страни, Европейски заповеди за изпълнение на парични вземания, семейни въпроси, разводи,  изпълнение на български съдебни решения във Великобритания и др.

        

 

 

 

 

Advertisements