Пълномощно

1. Попълнете исканата информация

  • за пълномощно с упълномощител и пълномощник физически лица (КОД  BG0001),  натиснете  тук⇒;
  • за пълномощно с упълномощител ЮЛ и пълномощник ФЛ (КОД BG0002), натиснете  тук⇒.

2.   Прочетете Общите условия попълните даните по т.1

3. Платете исканата сума за съответният докумет чрез PayPal, като следвате инктрукциите след попълване на поисканата информация за съответният документ.

След, като изпълните стъпките по т.1, 2 и 3, ще получите документът в „PDF“ формат, на посочената от вас електронна поща до 48 часа. Ще ви бъдат изпратени и кратки указания, ако е необходима нотариална заверка или извършване на други правни и фактически действия, с оглед на вида на документа, условията на сделката и неговото ефективно използване.

За въпроси, моля пишете на: lyubomiry@googlemail.com 

⇐BACK           NEXT⇒

Advertisements