Договор за наем на офис от ЮЛ BG4

ПЛАТЕТЕ СУМАТА ОТ 70 ПАУНДА ОТДОЛУ 

Buy Now Button with Credit Cards

След като платите сумата посочена отгоре,  в рамките на 48 часа ще получите на електронната си поща документът във „PDF“ формат. Документът ще бъде придружен с кратки указания, ако е необходима нотариална заверка или други правни и фактически действия, с оглед на вида на документа, условията на сделката, правната му валидност и ефективно използване.

Ако желаете договорът за наем да бъде изменен съобразно някакви допълнителни критерии, моля пишете до: lyubomiry@googlemail.com или се обадите на 0044(0)787 7675 428.

Заплащането на документите изготвени по поръчка се заплащат отделно и след предварително договаряне.

 ⇐BACK

 

Advertisements