Free BG forms

ДЕКЛАРАЦИИ

1. Декларация за пътуване на дете с придружител в чужбина,  натиснете тук ⇒

2. Декларация за самостоятелно пътуване на дете в чужбина, натиснете тук⇒

Важно: с оглед на правното действие на горните две декларации е необходимо да се заверят нотариално чрез заверка на подписите на родителите пред нотариус  в България или в Консулска служба в съответното българско посолство в чужбина. Заверката се извършва след представяне на документи за самоличност на подписващите se лица.

 

Реклами