Важни промени в Имиграционните правила влезли в сила на 1 Февруари 2017

С последните промени на регулациите засягащи правата на европейските граждани в Великобритания , “The Immigration (EEA Area) Regulations 2016“, Хоме офис се сдоби с допълнителни правомощия за контрол на емигрантите от европейският съюз във Великобритания. С приетите промени се потвърдиха опасенията за твърда позиция на Хоме Офис по отношение на европейските граждани, в съзвучие позицията на консервативното правителство на Териза Мей изразена по отношение на преговорите с ЕС и права на европейските граждани в Великобритания.

Групи лица ще бъдат засегнати от промените:

  1. На първо място това са групата на „self sufficient“, които нямат здравна застраховка, като това включва и граждани на ЕС, които имат брак с британски гражданин, не работят по трудов договор или като самонаети лица или които не са упражнявали европейските си права 5 години в съответната категория и съответно не са придобили статут на постоянно пребиваващ.
  2. Студенти, бивши и бъдещи, които не са имали здравна застраховка по време на упражняването на правата си като студенти (т.е. действали са в нарушение на емиграционите правила).
  3. Всички други Европейски граждани живеещи в UK, но които не са квалифицирни лица по смисъла на европейските правила. За такива се считат от Хоме офис например лица, които нямат право на достъп до социалните фондове, но също нямат сътветната здравна застраховка (например такива са лица, които се грижат за деца на лица упражняващи европейски права, но които самите не са регистрирани и упражняват професия или бизнес, като самонаети лица или работници).
  4. Лица, които нямат постоянен адрес или са хванати, че спят на обществено място, на улицата в парка и пр.

Лист на основните промени влезли в сила през февруари 2017

  1. Хоме офис може да покани на интервю всяко един от европейските граждани и ако „прецени“, че не упражняват европейски права, да ги депортира, като ожалване на съответно решение за депортация ще става само извън Великобритания.
  2. Ако депортираните лица се върнат отново във Великобритания, те ще извършат криминално деяние и съответно не могат да останат законно в страната.
  3. Европейски грасдани няма да могат да се квалифицират за британско гражданство(БГ), ако не са придобили статут на псотоянно пребиваващ. В допълнение, тези лица също потенциално няма да могат да кнадидатстват за БГ в срок до 10 год. , защото няма да отговарят на условието да бъдат с „добър характер“.
  4. Децата на европейски граждани, дори ако са родени в UK, няма да могат да станат британски граждани по рождение.

Според новите разпоредби,  Хоме офис има право да прави проверки относно това дали определени лица европейски граждани упражняват европейските си права в UK, както и да провеждат задължително за съответните лица интервю, да събират и изискват доказателства и пр. Ако доказателства не се представят от интервюираните лица или представените са неубедителни, Хоме офис може да реши, че лицето не упражнява европейски права в UK и подлежи на депортация, а съответно издадени документи (например “residence cards”) бъдат обявени за невалидни Ако Хоме Офис реши, че едно лице не живее според европейските правила в UK, може да го задържи във специално определени центрове за депортация и в кратък срок депортира. Лица, които са кандидатствали например за документ за постоянно пребиваване, но са получили отказ, могат да бъдат задържани незабавно и депортирани , като лица които нямат право да пребивават в страната.

Допълнителни права са дадени на Хоме офис да депортира европейски граждани, когато установи – “an abuse of rights under the EEA regulations”, като например преспиване на места , които не са предначениза тази цел, като улици, входове, паркове и пр. Към тази група могат да се прибавят и лица, които влизат и излизат многократно от UK с цел да престояват за по три месеца,  но не упражняват европейските си права в действителност.

Негативните промени в политиката на Хоме Офис предполагат трудни времена за европейските граждани и техните семейства в близко бъдеще, особено за тези които нямат документ за постоянно пребиваване. Очакванията са, че промените ще се прилагат избирателно, като ще засегнат най-много лица които работят неквалифицирана работа ли слабо квалифицирана работа (строители, чистачи и др) или пък трудно биха могли да докажат статута си в UK. Препоръчително е за всички лица, които упражняват европейски права в UK да имат приготвена необходимата документация във всеки един момент и информация за настоящият работодател и пр. В случай, че бъдат арестувани, те трябва да могат да докажат пред Хоме офис действителният си статус с съответните документи. Препоръчително е за всички европейски граждани, които желаят да останат в страната със семействата си да кандидатстват за документ потвърждаващ статута им на постоянно пребиваващ.

 

Реклами

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s