Промяна в заплащането на мобилни работници без фиксирано раб отно място

Промяната е в резултат на влязлото в сила решение на Европейският съд в Люксембург (ЕС) от Септември 2015 по дело заведено от работника „Tyco” срещу испанският му работодател. Според фактите по делото, работникът, който е инсталирал аларми по домовете, е пътувал до три часа сутринта до работното си място, но работодателя му е заплащал само за времето през което е работил на обекта. Със съдебното решение, което има обвързваща сила и за английските съдилища и трибунали, времето за път, до първата работа на работника, също трябва да бъде заплащано и представлява “Work”. Това време, трябва също да бъде включено в максимално разрешената “Working time directive” 48 ч. работна седмица.

До момента, според съществуващата правна конвенция във Великобритания, пътуването между различни обекти през работно време, се счита за част от работният ден, но не и пътуването до и от работа или пътуване извън нормалните рабони часове. С произнасянето на Европейският съд, се прави значителна промяна в съществуващите отношения, като времето за пътуване до първото работно място на работника ще се счита за част от работния ден.

С това съдебно решение на практика се създават редица задължения за работодателите. На първо място, последиците ще засегнат редица категории работници Такива са например социални работници, чистачи, строители и други, които нямат фиксирано работно място и пътуват през работния си ден до различни обекти. Въпреки, че решението не засяга минималното заплащане, работодателите ако искат да действат в рамките на закона, трябва да се уверят, че времето за пътуване на работника е включено в почасовото заплащане за сътветният ден, което от своя страна значително би ускъпило предлаганите от тях услуги и разходите за работни заплати и осигуровки.

Преизчисляване на работното време за определени категории работници, може да доведе в определени случаи и до увеличение на дните за годишна отпуска или преизчисляване на времето за почивка или да влезе в противоречие с опеделената 48 часова работна седмица.

Ефекта от горепосоченото съдебно решение ще се почувства осезателно в много сфери на търговския живот, тъй като ще засегне широк кръг от бизнеси. Предвижданията на правните анализаторите са, че търговските отношения между подизпълнители и контрактори ще се оскъпят, защото ефекта на решението трябва да бъде взет впредвид при определяна на финансовите параметри на сделките и при договарянето на новите договори за подизпълнение.

Реклами

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s