Британско гражданство на деца родени във Великобритания, като членове на семейството на европейски граждани

Британското граждансто на децата на европейски граждани живеещи в UK, се определя от британското законодателство и по специално от „British Nationality Act 1981(BNA 1981)“. Значение за придобиването му имат различни фактори, между които, кога е родено детето, къде е родено и какъв е статутът на родителите му по времето на раждането му. Голямо значение има упражняването на европейските права от родителите на детето, ако то е член на семейството на ЕГ. Съществуват различни законови основания за придобиване на британско гражданство, но за европейските граждани, основно практическо значение има правото на британско гражданство според „article 1 (1)(b) BNA 1981“.

Според закона, децата придобиват британско гражданство, ако към момента на раждането им, родителите са “Settled” в UK. Този термин, с оглед на европейското законодателство е равнозначен на придобиване постоянно пребиваване в UK от родителите.

Като доказателство за квалифицирано гражданство по горепосочената правна норма , за деца родени преди 1/07/2006г, ако кандидатстването е направено чрез бащата е необходимо да предостави и акт за бракосъчетание.

Dопълнително условие, на които трябва да отговаря детето е свързано а датата му на раждане:

· За деца родени преди 2/10/2000г., родителите трябва да са упражнявали европейските си права според Директива 38/2004 към момента на раждането на детето.

· За деца, които са родени между 2/10/2000г и 29/04/2006г., родителите е необходимо да имат документ за постояно пребиваване, като „Indefinite Leave to Remain“, “Permanent residence” или документ за Натурализация към датата на раждането на детето.

· Ако детето е родено след 30/04/2006г., то ще има само право на британско гражданство, ако родителите му, могат да докажат, че са упражнявали европейските си права 5г. преди раждането на детето.

Значение за придобиване на гражданство на децата имат и периодите преди влизането на съответната страна в ЕС, когато правото на пребиваване е било определяно според вътрешното законодателство на Великобритания а не по европейските правила. За Българи значение има датата на приемане в ЕС на България, 1/01/2007г. Според въпросните правила, българите могат да придобият постоянно пребиваване само след тази дата, като в 5г период може да се включва периодите преди приемането на страната в ЕС. За децата обаче, ще съществува право на британско гражданство само ако са родени след 1/01/2007. Ако родителите на детето са осъществявали европейските си права в UK, като студенти или самоосигурени лица преди приемането на страната в ЕС, те трябва да демоснстрират, че са имали достатъчно средства да се издържат през този период както и че са притежавали пълна медицинска застраховка.

Особенни правила са в сила по отношение на придобиването на статут на постоянно пребиваване при получаване на помощи. Според европейското право, гражданите на ЕС имат право да ползват обществените фондове във Великобритания, но има и изключения, ако има основания да се счита, че те се ползват от обществените фондове приемуществено, което може да рефлектира на статута им за постоянно пребиваване. Такива са случаите, когато европейските граждани работят например само няколко часа на седмица и пребиваването им в UK зависи от получаването на някои от следните помощи:

· „Income support and income-based jobseeker’s allowance.

· Housing and homeless assistance.

· Housing and council tax benefit.

· Working family’s tax credit and other forms of tax credits (see exception in

· paragraph 16.4).

· Child benefit“

Получаването на “child tax credit” и “working tax credit”, ако родителите работят на пълно работно време и ако всички други условия са изпълнени, не би трябвало да засегне правото им на придобиване на постоянно пребиваване.

Не така стои въпросът при безработните, които саполучавали помощи повече от 6 месеца. На практика макар и да не е абсолютно правило, ползването на помощи за повече от 6 месеца може да осуети придобиването на постоянно пребивававне, като всичко зависи от конкретният случай и тълкуването на доказателствените средства и закона от Home Office. Основният критерий за преценка, при взимането на негативно решение е свързан с това, откъде идват преобладаващо доходите, от трудово правоотношение или от обществените фондове. Като всеки случай се решава според конкретните факти.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s