Премахване на изискванията за притежание на “family pеrmits” при влизане в страната на членове на семейството на европейски гражд ани в съответствие с правилата за свободно придвижване в рамките на ЕС и Директива 2004/38

Поради голямият интерес по темата, се налага да се направят някои разяснения по настъпилите законодателни промени, относно правото за достъп до Великобритания за членове на семействата на европейските граждани.

За кого се отнасят промените

Промените се отнасят за лица, които не са европейски граждани, но са членове на семейството на европейски граждани упражняващи европейските си права, като работник, самонаето лице, студент и пр. във Великобритания. Тези европейски права трябва да се упражняват ефективно и при необходимост, тяхното упражняване трябва да се демонстрира пред граничните власти.

Законодателните промени се отнасят до влизането в страната на деца до 21г и/или съпруг или съпруга. Те не се отнасят до по широк кръг роднини, майка, баща, баба, дядо и други, за които категории са относими други законови правила.

Необходимо ли е европейските граждани да имат “resident permit” във Великобритания?

Отговорът е не, но притежанието на горепосоченият документ може да улесни доказването и факта , че те упражняват европейските права във Великобритания, като самонаето лице, работник, студент и прочие.

Къде се съдържат законодателните промени?

Промените влязоха в сила на 6 Април 2015г., след решението на ЕС по делото „McCarthy and Others v Secretary of State“. Те са са отразени в последните изменения на вътрешното законодателство – Тhe Immigration (European Economic Area) Regulations 2006.

С измененията, членове на семейството, които не са европейски граждани, трябва да бъдат допуснати при пристигането си във Великобритания, след като покажат пред граничните власти, валиден паспорт и „EEA State residence card“ и документ за принадлежност към семейството на европейският гражданин (акт за раждане или брак). Важно условие е, че те трябва да са придружени от европейският гражданин, който упражнява европейските си права във Великобритания или да демонстрират, че искат да се присъединят към него.

На практика, на границата ще трябва да им бъде издадена входяща виза с валидност до 6 месеца, през което време те ще могат да кандидатстват за документ потвърждаващ упражняването на европейските им права, като членове на семейството на европейският гражданин съгласно ЕС Директива 2004/38.

Тъй като промените в „The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006” са отскоро, препоръчително е пътуващите без предварително издаден “family permit”, да могат да демонстрират, че отговарят на всички условия на закона за достъп до страната. Това може да бъде доказано с предоставяне на изчерпателни доказателства относно релевантните факти посочени в закона.

Отказите за достъп подлежат на обжалване, а отказът може законно да бъде направен само на ограничени основания. На практика, отказ може да бъде направен и в други случаи, например ,когато например лицето е имало предишен отказ за издаване на “family permit”или му е ударен черен печат в паспорта, с който му е забранен досъпът до Великобритания за определен период от време и др.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s