Право на обитаване на семейното жилище на лица които живеят на семейни начала без сключен граждански брак

Правата на съжителстващите двойки по отношение на семйното жилище са доста по-лимитирани от тези на двойките, които имат граждански брак, или които имат развод. Правната рамка на тези права се съдържа в различни законови разпоредби, между които „Family Law Act 1996 (FLA 1996)“, „Civil Partnership Act 2004“, „Matrimonial Causes Act 1973“ и др.

Горепосочените права имат лица, които не са сключили брак или не са граждански партньори, но живеят на съпружески начала, като съпруг и съпруга. Тези права са валидни както за хетеросексуални така и за лица от един и същ пол, като важно значение за тяхната защита имат определени факти, като например, дали двойката има деца, какви права има всеки от тях върху семейното жилище и дали защитата на определено право е потърсено по време на съжителството или след напускането на семейното жилище от един от партньорите.

Под семейно жилище се разбира самостоятелно наета къща или апартамент.

Ако единият партьор е заплашен с изгонване от семейното жилище, но все още го обитава, той може да поиска защита от съда , която включва правото да не бъде изгонен от жилището или да не бъде ограничен при фактическото обитаване на жилището.

Ако ощетеното лице е било принудено да напусне семейното жилището, то може да поиска да бъде възтановено обитаването, като съда заповяда на обитаващият партньор да го допусне в жилището.

В горепосочени хипотези, съдът има широки правомощия, като правото да регулира отношенията между двойката по отношение на обитаването на семейното жилище. Съдът може да ограничи, забрани или преустанови правото на живеене в семейното жилище на единият или двамата от партньорите.

При взимането на решение, съдът преценява въздействието на множество фактори, като например конкретната нужда от жилище на всеки от партньорите, финансовото състояние, здравословното състояние, продължителността на съжителството на двойката, поведението им по време на съжителството, както и съществуващите права върху жилището и др.

В допълнение, съдът задължително трябва да прецени, дали лицето което търси защита и децата на двойката биха претърпяли чувствителни вреди и дали тези вреди, биха били по-големи, ако съдът не се произнесе и остави отношенията между партньорите без промяна.

По отношения на определени наемни договори, като „Introductory tenancies“, “statutory and protected tenancies”, ако поне единият от живеещите има право да обитава семейното жилище, съдът може да прехвърли това право на ощетеният партньор, ако прецени, че с това ще се възтанови справедливостта в конкретната ситуация. В повечето случаи съдът взима решения, които включват поставяне на ограничения върху правата на единия от партньорите, като конкретната съдебна заповед ще зависи до голяма степен и от съществуващите права на трети лица върху жилището.

В определени случаи съдът може да заповяда изплащането на обещетение на търсещият защита партньор, ако това е необходимо, за да се постигне баланс във финансовита позиции на партньорите.

Ако ощетеният партньор не успее да докаже, че има “beneficial interest”да живее във жилището, съдът може да вземе предвид поведението на другият партньор, с оглед на възможността за възникването на договорно право на обитаване, което не може да бъде преустановено без съгласието на обитателя.

Ако двойката има деца и ощетеното лице е трябвало да се грижи за тях, правото на обитаване според обстоятелствата може да бъде до живот или докато е необходимо да се полагат грижи за децата.

Защитата на правото на обитаване на семейното жилище е законовоустановена и предлага добра форма за защита на правата на обитатели, които живеят на семейни начала. Ефективното прилагане на тези права зависи от можество обстоятелства, но най-вече от желанието на ощетеното лице да си потърси правата по съдебен ред.

В близко бъдеще се предвижда приемането на отделен закон, който да урежда тези отношения, който също се очаква да разшири правата на живеещите заедно на съпружески начала двойки.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s