Законни основания за изгонване на европейски граждани от Великобритания

С оглед на политическите промени след последните избори във Великобритания, за никого не е тайна, че европейските граждани от източна европа са нежелани на острова. В опита си да откажат имигрантите, правителството прибягва до законни, но преди неизползвани разпоредби, за да създаде неблагоприятна среда за работа и престой на острова за новодошлите.

Като основание за изгонване на европейските граждани, се използват имиграционните правила, част от които, бяха специално променени, а приложението на друга част се използва избирателно само срещу имигранти от източна Европа.

Какви са основните основанията за изгонване?

1. Първото основание е свързано с кандидатстването и получаването на помощи. Според европейското законодателство, ако едно лице спре да упражнява европейските си права в една от предвидените категории, работник, самонаето лице, студент и пр., то неговият европейски сертификат може да бъде отнет, а лицето изгонено от страната. На теория има значение какъв е видът на помощите, за които е кандидатствало лицето и конкретните лични факти. На практика, властите все повече прилагат дискриминационни методи, без да отчитат конкретните факти характерни за съответното лице. В тази връзка трябва да се отбележи, че на такова основание има случаи за опит за изгонване на европейски граждани, които са без постоянен адрес или няма къде да живеят.

2. С някои от измененията на имииграционните правила беше въведена и различна дефиниция за работник, като търсещо работа лице губи това си качество в много по кратък период от време откокото преди промените.

3. В редица докладвани случаи на лица от източна Европа са им изпращани писма да напуснат страната доброволно, като последица от отказа им да предоставят допълнителна информация след поискване от Хоме офис. В такива случаи, доказателствата е необходимо да се предоставят и ако няма официален отказ от Хоме Офиса за издаване на съответния документ, да се поиска такъв, за да може да се направи ефективно обжалване.

4. Друго основание е злоупотребата с европейски права, която включва, поведение с което се цели заобикаляне на имиграционните правила, използване на измама за получаване на право на пребиваване, брак с цел заобикаляне на имиграционните правила, умишлено предоставяне на невярна информация или фалшиви документи и др. Тежеста на доказване за злоупотребата с права лежи върху имиграционните власти, но често дори недоказани обвинение в злоупотреба с права могат да се вземат в предвид при отказ за издаване на документ за постоянно пребиваване.

5. Европейски граждани могат да не бъдат допуснати във Великобритания или изгонене от страната на основание на нарушения свързани публичните политики и публичният ред. Решенията на имиграционните власти трябва да са пропорционални и да се вземат след преценка на поредица от фактори, като времетраене на пребиваването на лицето, възраст, фамилни връзки в страната по произход и Великобритания, икономическо състояние и др. Ако действията са насочени към отнемане на правата за постоянно пребиваване, то е необходимо да се приложат по високи критерии, като причините за отнемането на статута трябва да са „сериозни“. Правото на пребивававне на правно основание продължава, ако бъде обжалвано решението на Хоме офис, но този период няма да се зачита, като част от периода за получаване на постоянно пребиваване. Съществуват и случаи, когато обжалването на тези решения не спира автоматично изгонването на лицето от страната и за съответно то трябва да изчака извън пределите на Великобритания решението на имиграционният трибунал.

6. Едно лице, което упражнява европейските си права във Великобритания, също може да бъде бект и на заповед за депортиране. Обект на депортиране могат да бъдат и членове на неговото семейство. По дифиниция, на принудително изгонване могат да подлежат лица, които са осъдени на лишаване от свобода за поне 12 месеца, което според закона допринася за общественото благо. След 20 октомври 2014г чужденците с ефективни присъди за повече от 12 месеца нямат право на обжалване на решението за депортиране, освен ако не попадат в някои от изключенията, като например, когато са им нарушени човешките права и ли са нарушени европейските директиви или се нарушават някои от международните конвенции за бежанците и др.

Като защита от депортацията е необходимо да се направи само, когато е с оглед на защитата на общественият интерес, като във всеки случай това ще зависи от конкретните факти. Фактори, които имат значение за определяне на обществения интерес могат да бъдат например, дали криминално проявеното лице може да говори английски или е зависимо финансово от друго лице.

Обект на депортация могат да са и лица, които макар и да са получили по-малки присъди, са осъдени за престъпление с което са причинени сериозни щети или са извършили множество криминални деяния скоето демостриран незачитане на обществения ред.

В имиграционните правила са предвидени изключения при депортация на лица, които отговарят на изискванията за депортация, но имат дете във Великобритания, ако детето има британско гражданство или е живяло повече от седем години в сраната и депортацията ще се отрази с неправомерна суровост на детето или обекта на депортация. Подобна е и хипотезата при наличието на брачен партнйор, който е британски гражданин или който има право на постоянно пребиваване и отношенията между него и депортирания са започнали по време, когато обекта на депортационна заповед е пребивавал на правно основание в страната и иммиграционният му статут не е бил под въпрос.

За европейски граждани, при депортационни случаи, съществуват и допълнителни защити и принципи, които обаче не всеки път се спазват от имиграционните органи, каквито са например решенията за принудително задържане на едно лице, след изтърпяване на наказание лишаване от свобода, само с оглед на изпълнение на имиграционно решение за депортация.

Иммиграционните правила предвиждат определена защита при депортиране на членовете на семействата на лица, които са депортирани, ако изрична забрана за депортация, ако са изминали 8 седмици от напускането на страната от депортирания или решението за депортиране срещу него е било отменено или е спряно неговото прилагане.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s