Анализ на някои от промените в имиграционните правила в (ЕЕА) Регулации 2006

Основните промени в (ЕЕА) Регулации 2006, бяха направени с “Immigration (EEА Area)(Amendment) (No 2) Рegulations 2013“. С тези регулации, бяха направени промени във връзка с прилагането на европейската Директива 38/2004 за статута на европейските граждани и упражняването на европейските им права.

Ключовите промени в (ЕЕА) Регулации 2006

Повечето от промените влязоха в сила от 1 Януари 2014, като измина известно време преди да се усети непосредственото им въздействие. Промените бяха опсновно четири основни.

1. Първата промяна беше свързана с новите права дадени на Хоме офис да базира решенията си на „злоупотреба с правото на пребиваване“. В регулация 21Б се дават няколко примера, като заобикаляне на изискванията за “квалифицирано лице”, получаване на правото на пребиваване чрез измама, фиктивен брак или подпомагане на друг да злоупотреби с имиграционните правила.

Към злоупотребата се включvat и случа, когато европейски гражданин е влязъл във Великобритания повторно, след като е бил отстранен от страната поради липса на право на пребиваване по европейските правила (например, ако не е упражнявало европейските права след първоначалният 3 месечен период на пребиваване). На лице попаднало в тази хипотеза, достъп до страната може да бъде отказан на правно основание за 12 месеца, както и да рефлектира върху бъдещи апликации.

2. Втората основна промяна, с голямо приложение, беше направена с дадените права на Хоме Офис да прави “проверки„ на правото на пребиваване, като европейският гражданин бива поканен на интервю и/или бива поканен да предостави допълнителна информация. Ако не получи съдействие, Хоме офис има право да направи негативни изводи относно кандидата и съответно да базира решението си на липсата на съдействие.

3. Третата промяна е свързана с “трансферирането на интерес„ на членовете на семействата на британски граждани, след завръщането им от друга европейска страна, където са упражнявали европейските права. В тази хипотеза, преди промените, членовете на семействата на британските граждани, които не са граждани на ЕС, имаха същите права, както и членовете на семействата на европейските граждани. С измененията, те трябва да демонстрират пред Хоме Офис, че центъра на техният интерес се намира във Великобритания за да получат европейски статут. Изискване което не е посочено в европейската директива и има съмнително правно основание.

4. Четвъртата основна промяна, се отнася до упражняването на европейските права от лицата, които имат качество на (worker). Тези правила засегнаха в най-голяма степен правото на европейските граждани да получават помощи. Упражняването на европейските права и пребиваване на друго основание, например, като лице търсещо работа има значение за правото да се искат помощи, като лице търсещо работа или универсален кредит. Само работник обаче, има право на повечето свързани с работата бенефити.

Преди, ако европейски гражданин е безработен, но се е регистрирал в бюрото по труда, като търсещ работа и има истински проспект да намери работа. той запазваше статута си на работник, дори и да е работил по-малко от 12 месеца. Според измененията, лице което е безработно 6 месеца, губи резидентският си статут на работник, независимо дали има реални переспективи да си намери работа. При кандидатстване за резидентски статут, работникът е длъжен да предостави доказателства, че е регистриран в бурото по труда, както и непреодолими (compelling) доказателства за това, че търси работа и че е запазил статуса си на работник.

Кои са най-спорните моменти в съществиващите изменнения на (ЕЕА) Регулации 2006?

Често служителите на Хоме Офис при кандидатстване за признаване на европейски статут, правят допълнителни искания за предоставяне на документи, при които за разлика от преди, не са длъжни да се имат специална причина. Т.е. могат да ги поискат от всеки един кандидатастваш независимо от предоставените при първоначалното кандидатстване дикументи. Хоме офис използва тези права на проверка много широко, като резултатът е решения и отказ на съществуващи европейски права, базирани на много нисък праг на доказване от страна на Хоме офис. Дори основателно подозрение, че работник е излъгал в подкрепата си при кандидатстване на съпругата като присъединено лице или самостоятелно, може да доведе до отказ на вече установено и съществуващо право ан работника, както и отказ на това на съпругата.

Друга последица от промените е, че на европейски граждани, които отговарят на критериите за търсещи работа, т.е. да търсят работа активно и да са на разположение, може да им бъдат отказани помощи, поаради липсата на “compelling” доказателства за реалния им проспект да си намерят работа.

Много от направените промени в имиграционните правила са в разрез с установената европейска съдебна практика, а някои макар и привидно законни имат неясно приложение.

Промяната във ЕЕА Регулации 2006 е само част от направените промени в имиграционните правила, като тези от 2014г имат изключиелно негативно въздействие върху новодошлите европейски граждани, които все още не са придобили гражданство и статут на постоянно пребиваващи.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s