Правни методи за защита срещу некорекни работодатели

В практиката си, често ми се налага да помагам на лица, на които не са били изплатени дължими заплати от техният работодател.

В зависимост от правните отношения между засегнатите лица и работодателя, те могат да се разделят на три основни групи. В първата група влизат отношения, при които длъжникът е работодател на кредитора по трудово правоотношение. Във втората група отношения при които кредитора (работник) извършва самостоятелен бизнес, като самонаето лице, а работодателя (длъжник) е лице, което също има самостоятелен бизнес различен от този на изпълнителя. Често с писмени договори между под-изпълнители се прикриват отношения, които могат да се характеризират, като трудови.

В английското право се разграничават три категории лица: "subcontractor"; "worker"; "employee". В зависимост от това, към коя категория спадат работниците, се определя и обема на техните права. Най големи по обем права имат "employee". Тази категория работници имат право на платени отпуски, правото да не бъдат освобождавани неправомерно, да им бъде заплащана минималната заплата за страната, правото на гъвкаво работно време, майчинство и др.

Втората категория работници, са "workers". Тази категория включва работници в агенции и подизпълнители, които предлагат само работната си сила. Те също имат право на минимална работна заплата и право на платена отпуска, но не и на защита от неправомерно уволнение.

Субконтракторът от своя страна няма защитени права на работник и не може да търси защита на трудови права.

Критериите за това какво е качеството на работник са комплекси, но най-общо зависят от това дали работника трябва да извършва определената работа самостоятелно или може да я даде на някой друг. Друг важен момент е дали работника може да откаже извършването на определена работа или не в рамките на взаимоотношенията си с работодателя. Ако отговора е, че не може, то съответното лице е "worker" или "employee". В практиката е прието, че лице което е извършвало, като подизпълнител дадена дейност за срок от три месеца при спор договорът може да се характеризира като трудов. Често работниците мислят, че са самонаети лица, защото са регистрирани в данъчното (HRMC), а практика те са "worker" или "employee" със съответните законови права. Квалификацията на работниците, като самонаети за данъчни цели може да не отговаря на правната им квалификация по трудовото право, която може да е на "worker" или "employee", но която може да бъде установена само от съда или трибунала.

Различията в правата на различните категории работници се проявяват и в различните способи за правна защита.

При неизплатени заплати на "worker" или "employee", те могат да подадат иск за неиздължените суми в трудовият трибунал, а така също и за неизплатени осигурителни плащания и неплатени отпуски. Като алтернативен вариант, те могат да подадат и граждански иск в областният съд. От Април 2014г., Трудовият трибунал може да налага глоба до 5000 британски лири на работодателя, ако загуби делото заведено срещу него от работника.

При истински субконтрактори, трибуналът не съществува като възможност и те могат да си търсят правата само чрез завеждането на граждански иск в съда. Производството в съдилищата може да се развива според различни процесуални правила, като до 10 000 британски лири, производството е опростено и често не се изплащат адвокатски възнаграждения на спечелилата страна, ако ищецът загуби делото.

В трудовия трибунал може да се заведе дело за:

· Неизплатени заплати

· Неоторизирани удружки от заплатата

· Заплащане на заплатите за времето на предизвестие по договор с работодателя

· Ако работника е "employee" може да поиска и обещетение за неправомерно уволнение, ако е работело поне две години при същият работодател на трудов договор

· Законово обещетение, ако "employee" е уволнен поради съкращения без да са спазени законовите процедури.

· Неизплатени плащания за времето на платената отпуска.

Допълнителна възможност съществува за работника да поиска ликвидация на бизнеса на работодателя. Процедурата за това е доста комплесна и скъпа и в повечето случаи не е по финансовите възможности на работниците, но при определени условия може да доведе до желаният резултат.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s