Какво можем да направим, ако сме били измамени или третирани несправедливо от Агенция за отдаване на имоти под наем

Някои недобросъвестни агенти за отдаване на имоти под наем се възползват от голямото търсене и недостига на имоти на пазара във Великобритания, като използват позицията си, за да печелят комисионни от потенциални наематели. Често те действат без правно основание и в нарушение на закона. Като примерни случаи могат да се посочат: взимане на депозит за резервиране на имот под наем; последстващо приспадане на комисионни от даденият депозит; одържане или налагане на големи такси за административни разходи, за проверка на документи (кредитна история, проверка на препоръки) на потенциалните наематели, без те да са направени или без те да са одобрили отдръжките и др.

Какво можем да направим, за да се защитим?

На първо място трябва да поискаме вътрешните правила за оплаквания от съответният клон на агенцията и да се оплачем, като спазваме вътрешната процедура до нейното окончателно изчерпване и финализиране. За да сме успешни трябва да пазим цялата писмена комуникация с агенцията и имената на лицата с които сме комуникирали. Трябва също да правим записки кога какво е казано от представителите на агенцията. Ако не сме доволни от крайното решение на агенцията, можем да направим оплакване до професионалната организация в която агенцията членува. Повечето агенциите членуват в “ARLA” или “NAEL”, които имат собствени правила за справяне с оплаквания от клиенти. Тези организации имат независими арбитри за разрешаване на спорове стехните членове. Решенията които те вземат са задължителни за агенцията, но не и за лицето от което е постъпило оплакването. Решенията обикновено имат паричен характер, като при тежки провинения, агенцията може да бъде изключена от членство в професионална организация.

Друга схема за защита на потребителите на наемни услуги е тази на Омбудсмана

В момента има две схеми за арбитраж и за защита на правата на потребителите. “Property Ombudsmen scheme”, която от Април 2006 обхваща и агенциите за отдаване под наем и “Ombudsmen Services; Property (OS:P)”.

Преди да се направи оплакване до Омбудсмана, трябва да сме се уверили, че са изчерпани вътрешните обжалвания в самата агенция. До Омбудсмана може да се подаде оплакване ако смятаме, че агентът ни е нарушил правата или ни е третирал несправедливо преди, по време, а също и след приключване на наемното правоотношение.

Професионалните омбудсмани могат да налагат наказания до £25 000, когато счетат че е нарушен законът или агенциите не са спазвали правилата на пазара и правилата за професионална етика в съответната ситуация. Решенията на омбудсмана са задължителни, както за агенцията, така и за оплакващият се. Обжалване на решенията на Омбудсмана може да се направи само на основание, че решението противоречи на закона.

“Small claim Court”

Третият начин е свързан с подаването на искова молба до съда по процедурата за искове на стойност до £10 000, където не се изисква голям формализъм в развитието на производството. Ищците могат да искат от съда да принуди ответника да извърши определено действие, да се въздържа от извършването на такова или да заплати претърпените загуби и/или обезщетение.

При всеки един от посочените по-горе способи за защита, е необходимо пострадалите активно да търсят правата си, като се осланят на предвидените в закона методи за противодействие на антипазарните практики на агенциите за недвижими имоти.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s