Задължения на Наемодателите за данъчна регистрация във Вели кобритания, когато живеят за постоянно в България

Много българи, които са закупили недвижим имот във Великобритания го отдават под наем и желаят да се завърнат да живеят за псотоянно в България. Тук се поставя въпросът дали съществуват изисквания, които регламентират данъчните им отношения при отдаването на имотите под наем и какво е необходимо да направят, за да нямат проблеми със “HRMC”.

Немодателите подлежат на специална регистрация, ако са живели повече от 6 месеца извън Великобритания в рамките на една финансова година. Хипотезите относно лица, които живеят постоянно в чужбина и отдават имоти под наем във Великобритания, могат да се разграничат на две основни групи;

1. В първата група лица попадат тези, които отдават имоти под наем с помоща на агенции за недвижими имоти. Ако лицата живеят постоянно извън Великобритания, те са задължени да се регистрират за данъчни цели в “Charity, Assets and Residence department (HRMC)” Данъчните органи след проверка на изискващите се дани издават специален регистрационен номер за данъчни цели на съответното лице. Ако недвижимият имот се притежава от двама съсобственици, и двамата трябва да кандидатстват и съответно ще получат такива лични данъчни номера. След издаването на този номер, ако имотът се менажира от агент за недвижими имоти, то наемодателя може да получава дирекно цялата сума от наемното правоотношение бруто. Ако обаче наемодателят няма такъв номер, агентът е длъжен да удържа 20% данък и да изплати остатъка от наема на собственика. Агентът също има задължение да докладва изплатените суми чрез попълване на данъчни декларации всеки 3 месеца до “HRMC”.

2. Във втората група случаи попадат тези наемодатели, които дирекно отдават имоти под наем. Ако те имат данъчен номер, какъвто се изисква според закона, наемателите им изплащат наема бруто, както е уговорен. Ако обаче наемодателите не са се регистрирали за данъчни цели, наемателите трябва да правят 20% удръжки и да внасят авансов данък по сметка на данъчното за сметка на наемодателя Това е правно задължение, което лежи върху наемателя, който е задължен също да се регистрира в “HRMC”.

И в двата случая, лицата които са задължени да удържат авансово 20% по договорът за наем са задължени да издадат документ за прихванатия и предварително внесен данък, който впоследствие ще се вземе впредвид при облагането на дохода след попълване на годишната данъчна декларация за финансовата година от наемодателя.

Ако годишният наем на недвижимият имот е по-малко от £ 5,200, наемателите не са длъжни да се регистрират и удържат авансово данък. От своя страна, агентът на недвижими имоти също е освободен от задължението си да удържа авансово данък от наема, ако не приема наеми от наемателя за повече от 3 месеца и данъчното задължение за наемодателя е по малко от £100 след прихващане на допустимо признатите разходи.

Често данъчните задължения на наемодателите се проверяват след регистрацията от HRMC, а често и няколко години след възникване на съответното данъчно задължение. Ако такава данъчна регистрация не е направена от съответните лица те могат да попаднат под ударите на закона, като санкциите варират от глоби до криминално преследване за умишлено избягване на плащането на данъци.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s