Основни характеристики на сделкитe при покупка на бизнес

Основни моменти

При закупуване на бизнес, е възможно да се придобиват, както акции в определена компания, така и нейните активи. Закупуването на активи позволява на купувача да избере най-печелившите активи, оставяйки всички нежелани задължения в ръцете на продавача. Цената на активите може да се разпределя при покупката, което само по себе си може да има и определени данъчни предимства.

За сравнение, при покупка на акции се включва придобиване на собствеността върху фирмата, осъществяваща бизнеса. Това обикновено води до приемане на всички съществуващи задължения, договори и права, независимо от това дали те са известни към момента на придобиването на купувача, което често води до последващи конфликти между продавачът и купувачът.

Изкупуване на активи

Процесът на продажба включва редица стъпки, включително първоначалните споразумения за конфиденциалност, юридически и търговска дължима грижа (например Разследване на правото на собственост върху имотите и прегледа на нотариални актове и документи), определяне на параметрите на сделката, разкриване на информация срещу поемането на гаранции, подготовка на продажната документация и завършване на сделката.

Тези стъпки са подобни и при сделки с продажба на акции. Въпреки това, сделките за закупуване на активи, често са по-сложни отколкото тези при закупуването на акции във фирми, тъй като активите, включително имотните, трябва да бъдат прехвърлени на купувача, като самостоятелен обект. Окончателният вид на документите обикновенно се уговаря преди пристъпването към сделката и впоследствие се прибавят към договора за покупка.

Препоръчително е да се определи цена за всеки актив, за да се опрости местения данък поземления данък и регистрационения процес.

За какви имуществени въпроси е необходимо да се помисли преди сключване на сделката?

Ако има наето имущество, което е включено в сделката, тогава наемните разпоредби могат да изискват съгласието на наемодателя. Въпросът за получаване на одобрение, трябва да бъдат разгледан в самото начало и може да има значителни последици за сключването на самата сделка включително и за да се спестят излишни разходи.

Ако има някакви договори на трети лица, например договори за строителство, договори за поддръжка и обслужване, тогава те също трябва да бъдат прехвърлени на купувача.

Гаранции

Обхватът и размерът на гаранциите, съдържащи се в споразумението за придобиване, могат да не са толкова обширни, колкото при сделка при покупка на акции, защото има по-малко риск от непредвидени задължения, произтичащи от сделката. Въпреки това, гаранциите, са ключов елемент на договора за продажба: Обикновено те включват, например гаранции, че продавачът е добър търговец или че продава собственост свободна от тежести и права на трети лица. Дори и най-широко изготвените гаранции и обезщетения не могат да бъдат ефективно, ако продавачът на дружеството е в несъстоятелност или е в администрация.

При покупка на активи може да има и някои данъчни предимства за продажба на даден актив. Например, ако капиталовите квоти се прилагат по този трансфер, или сделката представлява прехвърляне на бизнес като действащо предприятие, което намалява корпоративния данък и ДДС при отговорност за купувача.

Наети имоти и съгласиетона наемодателяприпрехвърлянена наема

Ако се изисква съгласието на наемодателя за прехвърляне на “Lease”, може да има забавяне при получаване на официално разрешително за прехвърляне на наемния договор. В идеалният случай сделката трябва да се случи по същото време заедно с прехвърлянето на бизнеса но това не винаги е възможно. Ако е необходимо съгласието на наемодателя то той трябва да го даде в разумен срок и не може да го откаже без да посочи причини за отказа. Обикновенно договорът за покупка предвижда продавачът да направи всичко което е разумно според обстоятелствата да се получи съгласието на наемодателя.

Къпъвачът, при осъществяване на сделки за покупка на бизнес обикновенно предоставя референции и счетоводни отчети на продавача, който от своя страна ги предоставя на наемодателя.

Ако има договори за наем на имоти, които са от съществено значение за бизнеса, съгласието на наемодателя трябва да бъде определено като условие при започване на преговорите. Започване без съгласието е много рисковано начинание и при всички случаи отговорността се носи от купувача, ако не са предвидени необходимите гаранции.

Покупка на бизнес при съвместно ползване на имоти

При продажбата на активи, е доста често срещано явление част от имота, за да се задържи от продавача за използване от страна на бизнеса му. При такава ситуация може или да се трансферира наемния договор или да се отдаде под наем част от имота. Договорената форма на наема за прехвърлянето се посочва в договорът за продажба на бизнеса. Алтернативно, купувачът и продавачът могат да решат да споделят ползването на имота от двата бизнеса. Във всеки случай обаче, тръбва да се подпише преходно споразумение за използването на имота.

Какво включва завършващият етап на покупко-продажбата на бизнеса?

Обикновенно този етап включва подписване на документацията за продажбата на бизнеса, физическо прехвърлянето на всички документи за соственост и права на купувача, освобождаване от всички тежести върху имотите и прехвърляне на наемните договори и права и договори към трети страни, като договори за потдръжка, строителство и пр.

След завършването на сделката

Съществуват въпроси на които копувачът е необходимо да отдели необходимото внимание след завършването на сделката, като плащане на данък за прехвърлянето (stamp duty), попълване на необходимите декларации до данъчното. Регистрация на имота в поземлените регистри и др.

При всички търговски придобивания винаги съществува определен риск, който може да се минимализира само ако се извърши добро предварително проучване на бизнеса и се вземат подходящи мерки за защита на купувача чрез сключване на съответните договории поемането на съответните гаранционни задължения

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s