ПРОДАЖБА НА ТЪРГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Имоти се изкарват за продават на търг поради различни причини. Такива могат да бъдат: ако се цели бърза продажба, имотът се отнема в полза на банката при неплатени вноски по заема, когато се изисква направата на основен ремонт и собственика не може да чака, а също и когато се е оказало неуспешно да се постигне добра цена на отворения пазар на недвижими имоти.

Една от най-характерните особености на търговете е бързината с която се осъществява продажбата. Продажбата се осъществява в момента в който чукчето се спусне и одари по масата в деня на търга, като не е възможно да има каквито и да е преговори по цената или собственика да си промени мнението. Така също се избягва и така наречената верига, при която често сделките се провалят поради невъзможността на една от страните да получи например финансиране. Освен това при търга се постига напълно явно оповестяване на цената, което има значение при продажбата на имот от името и за сметка на някой друг, като се избягват конфликтни ситуации и спорове.

Както с всяка продажба така ис търговата е необходимо да се извършат конкретни действия от продавача и от купувача преди да се пристъпи към търга. От това зависят до голяма успешната сделка и за двете страни.

Продавачът

Трябва да избере подходящата търговска къща, която да проведе търга. Да оредели резервираната цена под която имотът не може да се продаде, а също орентировъчната цена за продажбата, която ще се включи в каталога за продажба. Обикновенно това става след направата на оценка на имота и консултация с аукционната къща.

След като се избере къде ще се проведе търга трябва се престави необходимата информация за имота, предмет на продажбата. Тази информация трябва да отговаря на действителността и изискванията на закона. Един от приложимите закони е „Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008“. Понякога в каталогът за търга се предоставя информация, като например описание на състоянието на стаите на имота, размер и др., но това не е задължително.

На търговецът който провежда търга обикновенно се заплаща комисионна в размер на 2.5-3% от продажната цена, ако имотът се продаде, а така също и комисионна за рекламата на имота.

Продавачът е необходимо чрез своите адвокати да предостави и подготви правната рамка за продажбата. Това е набор от документи, които е необходимо да се предоставят в попределен срок преди търга, за да може купувачите да се запознаят с правната страна на продажбата и съответно да вземат информирано решение, когато натдават за имота.

Обикновенно този набор от документи съдържа:

  • специалните условия, ако има такива за продажбата;
  • официални извадки от регистрите за собствеността на имота и всички отбелязвания;
  • направените търсения;
  • проект на направените завети;
  • проект за трансфера;
  • копия от всички договори за наем и депозити по тях;
  • цената за обслужването на имота про сервитути;
  • сертификатите за газ, електричество и др.;
  • детайли за това какви са неплатените вноски по заемите за имота на името на собственика;
  • меморандума за продажбата и др.

Договорът за продажба при Търга

За разлика от стандартните условия при обикновенната продажба този договор не е необходимо да отговаря на условията да бъде в писмена форма, така че може да се сключи и в устна форма. На практика обаче, купувачът в деня на продажбата трябва да подпише документ, който се нарича “Memorandum of sale”. При покупката купувачът трябва да заплати 10% от цената веднага след търга, а останалата сума при оформянето на документацията. Ако имотът е „leasehold“ то ще е необходимо да се вземе и разрешението на собственика а това означава, че сделката ще се завърши, когато то се получи.

Договорът за продажба при търг включва: основните, допълнителни и специални условия за продажба както и съответни приложения.

Основните условия са стандартни клаузи, които важат за всички търгове. Те се предоставят от търговската къща, която провежда търга и често са включени в каталога за продажбата. Съществуват стандарти за такива продажби, които са възприети и инкорпорирани в договора. Специалните условия, зависят от самата къща провеждаща търга и са различни за различнaтa продажнa партидa “lot”.

Специалните условия се предоставят от адвокатите на Продавача и включват всички изменения на общите условия за продажба и трябва да се четат във връзка с общита условия за съответния търг и партида. В тези специални условия обикновенно се включват всички тежести за имота, права на имота върху други съседни имоти и пр.

Приложенията, като част от договорът за продажба

Това е последната част от договорът за продажба, която включва всички поправки и изменения, като практиката е да се предоставя в деня на търга преди неговото осъществяване.

Завършване на сделката

След като се проведе търга, има срок за завършване на сделката и изплащането на цялата сума по договора за продажба. Този срок е между 20-28 дни и обикновенно е недостатъчен за да се осъществи обикновенна продажба, чрез заем от банка. Обикновенно, като едно от условията за продажба, продавачът може да постави и плащане на адвокатските разходи и други разходи свързани с търга. Тези суми трябва също да се платят в определения срок за завършване на продажбата.

Продажбата на търг е често срещан способ за продажба на имоти във Великобритания, но има своите специфики и е необходимо купувачите да са доста добре запознати с процедурите, правните и финансови аспекти, за да не попаднат в ситуация, когато могат да претърпят големи загуби поради не-добра оценка на обстоятелствата и документите за продажбата. Обикновенно участието в търг изисква добри познания и добра подготовка от страна на купувача, както и наличието на финансови средтва за осъщетвяването на покупката.

spacer.gifspacer.gif

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s