Законова схема за лицензиране на частни имоти при отдаване п од наем

Какво представлява схемата?

През 2004г. правителството на Великобритания прие закон, който имаше за цел наред с всичко друго да помогне на държавата в борбата с антисоциалното поведение. В този закон за пореден път бяха гласувани големи правомощия на общините, като законът им възложи да направят лицензиране на всички имоти които се отдават под наем. За разлика от други подобни схеми, предвиденото лицензиране беше оставено да бъде направено по усмотрение на общините след извършване на обстойно изследване на зоните с антисоциално поведение в съответната община и провеждане на задължителното обществено допитване. Повечето от Общините в Лондон не са все още започнали този процес, но предвиждат извършването на лицензирането в съвсем близко бъдеще.

Какви са възможностите за общините?

Повечето общини са избрали да направят частично лицензиране на имотите, но някои общини, като „Newham” например са практически приключили този процес, като са предвидили лицензиране на всички частни имоти които се отдават под наем освен предвидените изключения в закона. Специално е предвидено такова лицензиране на недвижимите имоти където се приема, че съществува специален риск при множество наематели. Законът също цели да се предпазват наемателите от наемодатели, които не си спазват задълженията при менажирането на имотите.

Какво е значението на тези лицензи за наемодателите?

Много от наемодателите не са информирани за изискванията да се лицензират и рискуват глоба, която може да достигне до 20000 паунда. Ако са лицензирали те трябва да осигурят съответното съответствие на имота на здравословните и други стандарти за обитаване в съответствие с броя на наемателите, като общините ще могат да сигнализират съответните държавни агенции за контрол.

Какви са конкретните цели на лицензирането?

  • Да се вземат ефективни мерки срещу антисоциалното поведение
  • Да се осигурят подходящи условия за живот на наемателите
  • Да се осигури условието имотът да отговаря на броя на наемателите
  • Да се осигури условието наемодателя, включително и когато е агенции за отдаване под наем, съответните лица с лиценз да отговарят на поставените условия в закона, като например теста за „fitandproperpersons”

Наемните агенти и наемодателите да оперират в рамките на еднакви стандарти

Какво би се случило, ако сме наемодатели и нямаме лиценз?

Ще платим глоба до 20000 паунда, могат да ни бъдат отнети получените наеми до 1г, а в някои случаи имотът може да бъде отнет. Ако наемодателя няма лиценз, а такъв се изисква законът предвижда да не може да се възтанови владението на имота от наемателя при съответно съдебно производство.

Ако не се кандидатства за лиценз и се отдаде имотът под наем, това ще се третира като криминално престъпление. Ако лицето не получи лиценз, то общината може да поеме принудително временно управлението на имота, като в определени случаи може да се стигне и до постоянна заповед за управление в полза на общината.

Лицензите са предвидени да бъдат 3 вида, като видът зависи от етажността на сградата и броя на лицата, които живеят в нея, както и броя на семеиствата. Сградите с много наематели и повече от едно семеиство ще имат различен лиценз таксата за които е предвидена да е по-висока.

Независимо от вида на съответния лиценз, всички имоти отдавани под наем трябва да имат такъв. Изключение се предвижда за търговските имоти и някои социални наемодатели, както и ако наемодателя е отдал имотът на роднини, а също и ако имотът е отдаден на двама наематели, които имат различен домакинство и др.

Имоти, които са окупирани от три или повече лица, които си поделят използването на общите сервизни помещения трябва да се лицензират като къщи с множество наематели (HMO)”

За да се издаде лиценз на съответните лица те трябва да отговарят на изискванията на закона, а именно:

  • Да имат регистриран адрес във Великобритания
  • Да не са извършили криминално деяние, като например измама, упражнили насилие или такова свързано с наркотици.
  • Да не са извършили нарушение на някои от законите, които регламентират наемните отновения
  • Да нямат присъда за расово престъпление
  • Кандидатът трябва да предостави при кандидатстване и съответно план за начина на менажиране на имота.

За някои общини таксата на година за издаване на лиценз е 500 паунда за най ниската категория, а за тази с много наематели 1000 паунда, като таксата е прогресивна съответно по-висока за менажирането на множество имоти

Кои може да кандидатства за лиценз?

Лице което е или собственик или има правото да менажира имота и да сключва и прекратява договор за наем. Нормално лиценза ще се издава за 5 години, като процесът на лицензиране също подлежи на съответен контрол, с цел да не се допусне непозволено увреждане на правата на лицензоискателите, като при нарушение на правата им трябва да се спазват първо вътрешните процедури за обжалване на съответното решение, а след това неудовлетвореното лице може да се обърне към трибунала, който има правата на местен съд по отншевение на тези спорове.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s