Новите изменения в “EEA Regulations, 2014” – какво да очакваме

Новите законодателни промени, с които се добавят и изменят разпоредбите на – „Immigration (European Economic) regulations 2006“, повечето от които влязаха в сила от 1 януари 2014г., според мнението на водещи правни анализатори са в противоречие с установената съдебна практика на европейския съд, а също и с утвърденото прилагане на европейските правни норми по отношение на гражданите на съюза и членовете на техните семейства. Може да се каже, че промените са не-добре формулирани и ще създадат редица правни проблеми, както по прилагането им, така и във връзка с фактическото осъществяване на правата на европейските граждани във Великобритания.

Със регулация „SI 2013/3032“ се правят промени в имиграционното законодателство, с цел да се инкорпорират европейските права на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, да се движат и пребивават свободно на територията на съюза. По-голямата част от разпоредбите , съдържащи се в законодателните промени влязоха в сила на 1 януари 2014 г., а останалите промени ще влизат в сила на 7 април 2014 година. Новите разпоредби правят четири ключови промени в действащите правила на Обединеното кралство по отношение на правата за пребиваване на граждани на Европейското икономическо пространство ( ЕИП) и на членовете на техните семейства, като основните промени се прилагат от 1 януари 2014 година.

Какви са основните промени?

1. Първата промяна е свързана с предоставянето на ново право на решаващият орган (Home Office), да основава решението си на така нареченият „abuse of right to reside“ или злоупотреба с право на пребиваване. Тези нови права дадени на решаващият орган са подкрепени с примерите посочини в рег. 21B, които обаче не са изчерпателни, като например:

· заобикаляне на изискванията да бъде признато едно лице за квалифицирано по европейското право

· получаване чрез измама на право на пребиваване на основание европейското право

· фиктивен брак или опит, или помощ на друг да злоупотреби с европейски права

Злоупотреба включва и опит да се влезе в Обединеното кралство в рамките на 12 месеца, след като лицето е отстранено поради липса на право на пребиваване, освен ако лицето може да докаже, че има право на пребиваване, различно от правото на първоначално пребиваване от три месеца и съответно това му право е основано на упражняване на европейските му права. Решаващият орган във всички такива случаи може да бъде само „Home Office“, като решението му трябва да е пропорционално и да се вземе само, ако се основава на разумни подозрения за злоупотреба с европейските права. Като последица, всяко друго право на пребиваване може да бъде отказано в продължение на 12 месеца от решението за наличие на злоупотреба. Обичайните права за обжалване се прилагат , както и правото на обжалване вън от страната, за да се суспендира правното действие на решението за злоупотреба по време за този 12 месечен период.

2. Втората промяна се съдържа в новата рег. 20В, позволяваща "проверка" на правото на пребиваване и подадените документи и доказателства при кандидатсване за статут. Вътрешното министерство може да покани на събеседване кандидата и/или гражданина с европейски права на интервю и да ги покани да предоставят допълнителна информация. Ако кандидатите не се явят, когато са поканени на интервю или не предоставят поисканата информация, решаващият орган ще има право да направи отрицателни изводи по отношение на кандидатите и да откаже издаване на исканият документ.

3. Третата важна промяна, е по отношение на членовете на семейството на тези британски граждани, които се връщат да живеят във Великобритания, след като са упражнявали правото си на свободно движение в ЕС. В момента членовете на семействата на тези британски граждани имат еднакви права на пребиваване като членовете на семейството на не-британски граждани на ЕС, толкова дълго, колкото британският гражданин е бил работник или самостоятелно заето лице в друга държава от ЕС, и в случаи на съпрузи или партньори, двамата са живели заедно в тази европейска държава. Новите правила добавят допълнително изискване британския гражданин да има "прехвърлен центъра на живота си " в другата държава от ЕС, за да се ползва от тези европейски права.

4. Четвъртата основна промяна се отнася до правилата относно правото на пребиваване в качеството на работник или търсещ работа . Настоящите правила се прилагат за всички граждани на ЕС. Тези правила са от значение не само за правото на пребиваване , но също и при кандидатстване за социални помощи. Правото на пребивава, на лице, което търси работа се брои за такова при кандидатстване за „job-seekers’ allowance“ и „universal credit“, а за останалите помощи само ако лицето престоява на основание на признатите му права, като работник.

До 31 декември 2013, гражданин на ЕС който е работил по-малко от 12 месеца запазваше статута си на работник, ако се беше регистрирал в бюрото по труда, като търсещ работа и предостави доказателства, че има истински проспект да намери такава. При новите правила, това лице ще загуби правото си да пребивава само след 6 месеца, ако не намери работа и то независимо дали има проспект да намери такава. Измененията относно правото да се пребивава легално, като лице търсещо работа, са доста драстични и ще имат голямо и негативно влияние върху европейските граждани, за които основанието за пребиваване е отпаднало при последваща безработица.

Спорни аспекти на посочените промени

Новите правила отварят доста широко вратата за злоупотреба от страна на решаващите органи, които имат теоретично правото да поискат интервю или допълнителни доказателства от всеки кандидат, който кандидатства за признаване на европейските им права във Великобритания.

На това основание, ако лице с признати права излъже на интервю, например, при присъединяване на съпругата си, това може да доведе до отнемене на резиденските му права, както и тези на съпругата.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s