Промени предвиждани в новият Имиграционен закон 2014 – продълж ение

С новият имиграционнен закон се предвиждат и редица промени свързани с предоставянето на определени социални услуги, които ще засегнат голяма част от новодошлите на острова имигранти, в това число и някои категории от европейски граждани, които нямат уреден статут или не са се сдобили с необходимите документи за пребиваване доказващи упражняването на европейското право.

Предвиждани промени в здравната система

Съществени промени се предвиждат при ползване на здравната система. В момента, според европейските правила, лицата пребиваващи на основание на европейското право имат право на безплатна здравна помощ, като изключение правят студенти и самоосигуряващи се лица, които е необходимо да имат съответната здравна застраховка. Въпреки наличието на тези правила, здравната система досега не правеше разлика между постоянно пребиваващи и новодошли, но това се предвижда да се промени. С новите разпоредби, държавният секретар ще има право да определя здравни такси при издаване на разрешенията за пребиваване или влизане в страната. Като таксата ще зависи от обхвата на достъпа до здравни услуги и ще се отнася до лица с лимитирано право на престой.

Не е ясно на практика, как тези разпоредби ще се прилагат по отношение на европейските граждани, които не са получили документ доказващ упражняване на европейските им права. Възможно е те да бъдат освободени от такива „такси“, ако притежават европейска здравна карта издадена например от българската здравна система, която обаче карта има лимитиран обхват по отношение на ползваните здравни услуги.

Промени засягащи банковата система

Предвиждат се допълнителни тежести и задължение за банките, които ще могат да отказват отваряне на банкови сметки, ако искащите лица не отговарят на определени имиграционни критерии, като се предвижда те да правят допълнителни тестове за наличието или липсата на допълнителни пречки, като например лоша кредитна история в друга европейска държава. Банките ще могат да искат и такси за тези „услуги“, дори и ако издаването на банковата сметка впоследствие да е отказано.

Издаване на английска шофьорска книжка

При издаването на шофьорска книжка се въвежда, „тест за резиденство“, според който имигранта трябва да пребивава в страната на правно основание не по малко от 6 месеца преди кандидастването за такава. Формално, ако имигранта не успее да докаже, че пребивава на правно основание, издаването на шофьорска книжка ще му бъде отказано или ако му е издадена такава ще му бъде отнета или отменена.

Промени засягащи сключването на брак и гражданско съжителство

Предвижда се задължения за общините да докладват бракове сключени с цел избягване на имиграционните правила “sham marriage”, като в закона е определена за първи път дефиниция за такъв брак. Според него, такъв е бракът при който не съществуват истински взаимоотношения между партньорите и е сключен с цел избягване на имиграционният закон или с цел да се осигури пребиваване на територията на Великобритания на основание различно от имиграционния закон (например европейските директиви).

Закона все пак прави разлика между бракове, където единят от съпрузите не е европейски гражданин и такива сключени между европейски граждани. Като се предвижда приложението на закона само в първият случай. Друга характерна особеност на предвидените разпоредби е, че бракът може и да е формално валиден, но ако причината за сключването му противоречи на имиграционният закон, ще бъде основание за съответните имиграционни и криминални последици. Законът също предвижда формални процедури при сключване на брак да бъдат спазвани и от Англиканската църква, като във всички случаи, на формалните изисквания трябва да отговарят и европейските граждани, които искат да сключат брак с лица, които не са европйски граждани и са обект на имиграционен контрол.

На основание на закона предстои да бъдат издавани допълнителни регулации с които ще се установят
допустимите доказателствени средства за доказването на исттиността на взаимоотношенията между партньорите.

Тъй като процедурата поприемането на закона не е приключила и дебатите в парламента са текущи, възможно е приемането и на други негативни изменения на имиграционните правила, включително и по отношение на Българи и Румънци, като удължаването на ограниченията на правото на работа. Въпреки това, политическите анализатори са

на мнение, че повечето негативни промени по отношение на европейските граждани няма да влязат в сила или ако бъдат приети ще бъде трудно да бъдат спазвани на практика от съответните задължени лица и съответни приложението им ще бъде силно ограничено.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s