Какво трябва да направим , ако почине някой от хората с които живеем или някой от роднините ни във Великобритания

Животът на българите във Великобритания е свързан с доста стресови преживявания. Търсене на работа, квартира, грижи за децата и членове на семейството. Нищо обаче не може да се сравни със стреса преживян при загубата на близък човек. Ако се намираме в България, приятели и роднини биха поели част от административните формалности и биха ни дали съвет за имуществените и други правни последици произтичащи от смърта на близкият ни, за съжаление, във Великобритания, нещата са доста по комплексни и затова е полезно да имаме поне обща представа от непосредтвените действия, които е необходимо да се предприемат, както и от произтичащите правни последици и задължения за заинтересованите и задължени лица.

Правна рамка:

Регистриране на смърт, обикновено се извършва от непосредствен член на семейството на починалия. Изискванията за това са уредени в редица правни норми, основни от които са:

 • Законът за регистриране на раждания и смърт от 1953г. и
 • Закон за регисрацията от 1953г.

За регистриране на смъртен случай е необходимо да имаме Медицински сертификат, където е описана причината за смъртта. Документът се издава от лекар, който се е грижил за починалия или от „coroner“, който по същество изпълнява държавни функции и отговаря за издаването на документи, когато причината за смърта е насилствена, не е известна или е настъпила при подозрителни обстоятелства.

Къде трябва да се регистрира смъртта?

Смъртта трябва да се регистрира в съответния регионален регистър, по мястото на настъпване на смъртта или в случай на починало лице без самоличност, където е намерено тялото му. Информация за съответния регистър може да се намери в местния телефонен указател или в интернет на сайта на „General Register Office“.

Кога трябва да се регистрира смъртта?

Смъртта трябва да се регистрира до 5 дни от настъпването или намирането на тялото на починалия. Този срок, може да бъде удължен с 9 дни, ако регистратора получи писмено потвърждение, че медицинският сертификат е подписан от лекаря.

Кой има задължение да регистира смъртта?

Отговорът зависи от това, къде е настъпила. Ако смъртта е настъпила в къща:

 • Лицето, което се е грижило за починалия непосредствено преди настъпването и;
 • Роднините, живеещи в същият административен район;
 • Всяко лице, което е било свидетел на смъртта;
 • Обитателите на къщата, ако са знаели за настъпването на смъртта;
 • Лицето, което е участвало непосредсвено в погребението на починалият.

Обикновено, чиновникът ще позволи на други кфалифицирани лица да регистрират смърта само ако роднините не са между гореизброените лица.

Когато лице почине извън къщата си или е намерено тялото му на обществено място, право на регистрация имат следните лица:

 • Роднини, които имат знание за обстоятества, подлежащи на регистрация и свързани със смъртта;
 • Лица присъстващи при настъпването на смъртта на починалия;
 • Лица намерили тялото на починалия;
 • Лица на които е възложено съхранението на тялото на починалия;

• Лицето, което е участвало непосредсвено в погребението на починалия;

Информация, която трябва да се предостави в регистъра от задължените лица:

 • Медицински сертификат и
 • Медицинската здравна карта на лицето, ако е известно къде се намира.

Ако за смъртта е бил уведомен „Сoroner“, ще е необходимо да се предоставят и допълнителни документи.

При регистрацията на смъртта, регистриращият трябва да отговори на следните въпроси отправени от регистратора относно: датата и мястото на настъпване, малкото и фамилното име на починалия; ако починалата е жена и е била омъжена, фамилното и име преди брака; дата и място на раждане, професия и име на съпруга, ако починалият е бил женен или вдовец; името и професията на партньора, ако са живеели в „civil partnership“; обичайният адрес на починалия; дали починалият е получавал пенсия или социални помощи; атата на раждане на преживелия съпруг/партньор и името, професията и обичайния адрес на регистриращото смъртта задължено лице.

След извършването на регистрацията на смъртта на починалия, администратора ще издаде сертификат, който да послужи за:

 • Погребението на починалия ( Погребалната агенция ще откаже погребение, ако такъв не е налице), както и
 • Сертификат за социалните помощи, който трябва да се попълни и изпрати обратно на „Department for Work and Pensions“.

Регистратора ще издаде срещу заплащане официални копия на сертификата за смърт, които да послужат пред други институции, съда или частни организации. (Например при уреждане на въпросите за наслеството)

Особен случай e налице, когато смъртта е натъпила при обстоятелства, които налагат да бъде уведомен коронера. Тези обстоятелства са най общо в следните случаи: починалият не е преглеждан от лекар при последното му заболяване, което се предполага, че е придизвикало смъртта; регистратора на смъртта не е могъл да се сдобие със сертификат в който да са посочени причините за смъртта; починалият не е преглеждан от лекар 14 дни преди настъпването на смъртта; причината за смъртта не е известна; смъртта не е настъпила естествено или причините за настъпването и са подозрителни; смъртта е настъпила при операция или е настъпила в резултат на индустриално инцидент и отравяне на починалия.

Ако намери, че причините за смъртта са естествени, коронера ще издаде документ с такова съдържание и смъртта ще може да се регистрира, ако обаче има съмнения, може да поиска последстващо изследване на тялото на починалия. Ако има подозрения относно причините за смъртта, той ще възбуди формално разследване, „Inquest“, който представлява юридически раследване – процес, за установяване на причините за настъпването на смъртта.

В определени случаи такова разследване е задължително. Например при смърт настъпила вследствие на насилие, в затвора или в полицията или причината не е установена дори и след извършването на аутопсия. Разследването може да продължи месеци, дори години, като междувременно ще бъде издаден междинен документ от коронера относно факта на смърт, но не и за причината паради каята е нястъпила. Когато бъде установена, коронера ще уведоми съответния регистър за завършване на окончателната регистрация.

Ако смъртта на починалият е настъпила в чужбина, смъртта трябва да е регистрирана в съответната държава. Необходимо е да има лекарски сертификат за причините за смъртта, както и сертификат за настъпването и. Специамни регистри на вписване се използват за регистриране на смърта на военния персонал или ако смъртта е настъпила в самолет или на кораб.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s