Какви са задълженията и правата на бащите, като родители спор ед законите на обединеното кралство, ако нямат законно сключен бр ак с партьора си

Правата на родителите са дефинирани в Закона за Децата от 1989. Дефиницията се фокусира основно върху задълженията на родителите и по малко върху правата на родителите.

По същество терминът “Parental Responsibility”обхваща всичкивъпроси, когато се вземат важни решение по отношение на израстването на децата. Всекидневните решения са оставени за родителя при когото живеят децата. Пример за такива задължения и решения са решения отнасящи се за здравето на детето, религията, училището където ще учи и др.

Кои са лицата, които имат “Parental Responsibility”?

 • Майката на детето, която ги придобива автоматично и не ги загубваа при развод
 • Бащата, ако има законен брак с майката, който също ги придобива автоматично и не ги загубва при развод
 • Неженения баща не придобива автоматично „Parental Responsibility“.

Имат ли задължения неженените бащи към децата си, ако не са придобили по закон или с акт на съда „Parental Responsibility“.

Да, тези задължения са отделни, като например да оказват финансова подкрепа, да плащат издръжка и др. В същото време те имат и някои права, като например да поискат от съда да се произнесе по въпроси за децата или ако детето е настанено за отглеждане в обществено заведение да имат определен контакт с детето.

Може ли да се трансферира „Parental Responsibility“?

Не. Но в най честия случай се поделя между родителите. Възможно е да се делегира, например на учител, но отговорните лица остават родителите.

Има няколко начина неженен баща да придобие „Parental Responsibility“:

 • Да се ожени за майката на детето
 • Да си регистрира името в акта за раждане на детето (АРД)
 • Да сключи договор с майката “Parental Responsibility agreement”
 • Да има на негово име заповед на съда за “Parental Responsibility”
 • Да получи от съда на свое име “Residence order”
 • Да стане “Guardian”- пазител на детето след смъртта на майката

Правата на неженения баща зависят от това, кога е родено детето.

 • За деца родени и регистрирани след 01/12/2003, ако бащата е регистриран на свидетелството за раждане на детето ще придобие автоматично “Parental Responsibility”.
 • Ако детето е регистрирано преди 01/12/2003 и бащата не фигурира на свидетелството за раждане, детето може да се пререгистрира и да се включи името на бащата в документа.
 • Ако името на бащата е на свидетелството за раждане на детето и детето е регистрирано преди 01/12/2003, бащата няма да придобие автоматично

Необходимо ли е съгласието на майката за придобиването на “Parental Responsibility”

 • Ако двамата родители са женени, всеки от тях може да регистрира раждането на детето и съответно да включи името на другия родител.
 • Ако не са женени, съгласието на майката е необходимо, за попълване на свидетелството за раждане. Двамата родители е необходимо да присъстват физически при подписването на документа, а ако не е възможноq се попълват законови декларации, че са съгласни името им да фигурира в (АРД). Тези декларации са формален документ и трябва да се преподпишат от Солиситор. Ако майката не се съгласи, бащата може да поиска от съда да му отсъди “Parental Responsibility order”.
 • Ако бащата не е съгласен да се сложи името му на (АРД), майката не може да го регистрира самостоятелно.

Какво е “Parental Responsibility agreement”

Това е договор, който се сключва между майката и неженения баща на детето, с който бащата придобива “Parental Responsibility”. Този договор е удачен, ако името на бащата е върху (АРД).

Договорът трябва да се подпише в присъствието на ”court officer“ и след това трябва да се изпрати в централните регистри на фамилният отдел на Върховният съд в Лондон. Ако договорът е само подписан, но не е регистриран няма да има юридическа сила.

Ако майката на детето не позволи да се сложи името на бащата на (АРД) или да подпише “Parental Responsibility agreement”, бащата може да направи молба до съда да му присъди “Parental Responsibility Order“. Такава заповед на съда може да се иска от определени съдилища, които се занимават с разглеждане на семейни въпроси във Великобритания.

При взимане на решението, съдът се ръководи от следните въпроси:

 • Има ли бащата съществуваща връзка с детето и дали е привързан към детето
 • Има ли бащата истинска причина да поиска “Parental Responsibility”

Може ли майката да оспори в съда правото на бащата и на какви основания?

 • Ако съдът реши, че решението ще е във вреда на майката и детето и ще ги стресира
 • Ако бащата е проявил спрямо въпросното дете или други деца жестокост
 • Ако бащата е доказано, че има криминални прояви, като например притежание на порнографски снимки на деца и др
 • Ако бащата е бил в затвора продължителен период от време и за тежки престъпления, като грабежи и пр.

Ако бащата не е регистриран на (АРД), след като придобие “Parental Responsibility Order“ на свое име, може да поиска промяна в документа за раждането на детето.

Трети лица също могат да придобият “Parental Responsibility“ при определени случаи:

 • Ако са определени за “guardian” на детето, ако майката е починала
 • Ако са получили разрешение на съда да живее детето при тях
 • Ако осиновят детето
 • Ако са определени за специален “guardian” на детето

Типичен случай е когато баба и дядо сключат договор за “Parental Responsibility“ с всички лица, които имат по закон това право, но лицата които имат това право не го губят,а го запазват.

Лица от един и същ пол, които са минали през процедурата на „Civil Partnership“, също могат да придобият “Parental Responsibility“ по същият начин, като бабата и дядото, чрез договорно съгласие с лицата, които имат съществуващи “Parental Responsibility“.

Общинските власти получават „Parental Responsibility“, ако детето е дадено за отглеждане след следване на специална процедура.

Кога се прекратява “Parental Responsibility“:

 • Когато едно лице навърши 18 г.
 • Когато лице е навършило 16 г, но не е навършило 18г. и сключи брак
 • Когато детето е осиновено
 • Ако получена “Parental Responsibility“, след молба до съда и съдебна заповед, при изтичането на срока, ако има такъв или отмяната
 • Ако лице с “Parental Responsibility“ поиска от съда да се прекрати действието на съдебната заповед и искането е уважено.

Ако родителите не могат да стигнат до общо решение по отношение на децата, то всеки от тях може да поиска от съда да се намеси и реши спора, като водещ при взимзане на решението е интерес на детето.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s