Oтговорност на собственика в UK за потдържане и поправка на църква

Каква е тази отговорност?

Задължението се отнася до историческата отговорност за поддържане на една църква, която се разделя между ректора и енориашите. Отговорността на енориашите са прехвърлени от законодателството на църквата и не представляват проблем за собствеността. Въпреки това, ректорите са исторически, отговорни за поддържане на църквата и когато земите на ректора са били разделени и по-късно продадени в частна собственост, отговорността за ремонт на църквата преминава в съответните пропорции върху последващите собственици.

Важно е да се отбележи, че земята не е задължително да бъде в непосредствена близост до църквата.

Какви задължения са в сила?

Според  закон от 1932 – “Chancel Repairs Act 1932”, Съвета  на енорийската църква има правомощия да поиска разходите или вноските за покриване на разходите за ремонт на съответната църква, от задължените лица собственици на имоти. В случай, че собственикът не плати, Съвета може да поиска принудително плащане чрез намесата на съда.

Колко църкви са засегнати?

Смята се, че до една трета от енорийските църкви могат да имат право на възтановяване на разходи от собствениците на земя. През 1983 г. Правната Комисията отбелязва, че има 5200 църкви, за които отговорност за ремонт съществува, от които за 1200 отговорността е на Комисията на църквата, катедрали и образователни фондации. Като отговорността лежи върху собствениците на земя в енориите, където църквата е от средновековния период или по-рано.

Как може да се разбере дали за един имот съществува такава отговорност?

Отговорността е описана от Правната комисия на парламента в едно изследване на проблема, като трудно предвидима и нейното прилагане като много условно. Съществуването на такава „тежест“  може да бъде трудно за откриване, поради историческата фрагментацията на земите на църквата. Отговорността може да е и солидарна, така че едно лице да плати всички разходи за ремонти, дори ако се дължат от няколко лица. Особено внимание трябва да се прилага, когато адрес на един имотя съдържа думи като „Vicarage“, “ Rectory „, или „Glebe“ или подобни производни.

Как можем да се предпазим от тази отговорност при закопуване на имот?

При прехвърляне на имот (conveyancing), адвокатите на купувача могат да се направят търсене в Националния архив, за да се установи дали даден имот попада в област, за която съществува изгледи за такава отговорност. Ако съществува такава вероятност, препоръчително е да се направи специална застраховка срещу бъдещи плащания.

Купувача може също да се поиска от адвокатите си да направят по-подробна проверка. Ако обаче се установи със сигурност, че е налице задължение за плащане, купувачът няма да може да сключи съответната застраховка и следователно ще бъде  лично отговорен за бъдещо плащане, ако бъде поискано.

Колко е границата за такава отговорност?

Няма горна граница на отговорността. В един от случаите на принудително съдебно производсво с оглед плащане на „Chancel repair liability“през 2003г. собсвеникът на имота е осъден да плати £95 000.

Считано от 12 октомври 2013 г., отговорността за ремонт на църквата вече няма да представлява „тежест“ върху имота, ако не е регистриран. След тази дата, новите собственици на земя ще бъдат обвързани само с отговорността, ако е регистрирана срещу правото на собственост върху земя в имотния регистър. Следователно, съветът на енорийската църква, трябва да регистрира „тежестите“, ако иска да са задължителни спрямо купувачите след тази дата. При проучването на „title“, пасивите ще се откриват с известие (най-вероятно е UN1). В случай на нерегистрирана земя, отговорността може да бъде защитена с прилагане на повишено внимание при първата регистрация на имота. Важно е да се знае, че почти цялата собственост или така нареченият „freehold“ще бъде регистрирана до тази дата.

Любомир Явричев

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s