Наследяване чрез завещание във Великобритания

Определение

 Завещанието е едностранно заявление на разпореждане на едно лице по-повод на това как да се разпредели имуществото му след неговата смърт и съответно, кои лица да го наследят.

За разлика от Българското право, където съществува, така наречената запазена част за определен кръг лица, при наследяване чрез завещание във Великобритания, наследодателят може свободно да се разпорежда със своето имущество, както и да включва и изключва лица от наследството, независимо от родствените си връзки с тях.

 Защо е необходимо да имате завещание?

         Ако починете и нямате завещание, имуществото ви ще се разпредели по закон и съответно не според вашата воля. Т.е. не както може би сте искали.

 –         Ако нямате наследници е напълно възможно цялото ви имущество да премине в ръцете на Короната във Великобритания.

 –         Ако сте живели без граждански брак е възможно партньора ви след смъртта ви да не получи нищо от наследството и да има финансови проблеми.

 –         Ако имате деца и единият или двамата родители починат е необходимо да сте направили съответните разпореждания по отношение на децата.

 –         Възможно е да се редуцира данъка върху наследственото имущество

 –         Ако персоналните ви обстоятелства се променят, например при развод, е необходимо да направите промени в съществуващите завещания.

 Необходим ли ни е адвокат или свидетел при съставянето или преподписване на завещанието?

 Отговорът е не, ако завещание е съвсем просто. Ако не е, по добре да се ползва специалист при съставянето му. В противен случай, грешките могат да бъдат излязат доста скъпо на наследниците, а в някои случаи завещанието може да се окаже и невалидно, ако не са спазени правилата за съставянето му. Някои от най-често срещаните грешки при саморъчно съставени завещания са следните:

 –         Не са спазени правилата при съставяне на завещанието и съответно то е невалидно

         Не се вземат предвид обстоятелства, като сключване на брак, развод, “civilpartnership” (узаконено съвместно съжителство и др.)

         Не се вземат предвид например, ако посочения наследник почине преди наследодателя

         Ако наследодателя не е наясно с правилата, според които някои лица, които са наследници по произход, могат да поискат промяна на завещанието, ако смятат че са ощетени.

         Не са включени всички наследствени имущества или не са точно обозначени и следователно е трудно да се определи, кои са те.

 Кога е препоръчително е да се търси компетентна помощ при съставяне на завещания, когато:

 –         Сме съсобственици с някого, който не ни е роднина на недвижим имот

         Имаме деца от предишен брак

         Постоянния ни дом не е във Великобритания

         Резиденти сме във Великобритания, но имаме имоти в други страни

         Искаме да завещаем бизнес или направени инвестиции във фирми

 Кои могат да са изпълнители на завещанието?

 Това могат да са някои от наследниците, адвокати, счетоводители, банки, а в Англия и Уелс, „Official Solicitor”, ако няма никой друг. Добре е да се вземе съгласието на определеното лице предварително, защото то има право да откаже изпълнение, дори и ако е посочено в завещанието.

 Условия за съставяне на валидно завещание:

          съставено от лице навършило 18 год.

         Лицето трябва да разбира, значението на разпореждането и да има пълно знание на кого, какво завещава.Т.е. да бъде със “soundmind”.

         Завещанието да е писменно

         Трявва да е преподписано от двама свидетели, които оваче да не са лица, които могат да наследяват според него

         Завещанието е необнодимо да има дата

 Къде да съхранявяме завещанието?

 В къщи, в адвокатска кантора, в банката или можем да го регистрираме в специален регистър в съда (“Principal Registry of the Family Division of the High Court, District Registry or Probate Sub-Registry”), както и в платени търговски регистри.

 Добре е да се уведоми адвокатът ни или счетоводителят, къде се пази завещанието, за да бъде по лесно намерено от наследниците.Ако такова не бъде намерено след смъртта на наследодателя, имуществото ще се разпредели според правилата за наследяване без завещание.

Във всички случаи на наследяване, със или без завещание, е необходимо да се вземе професионален съвет, който може да ни спести много усложнения  а също и за да сме наясно с правата си по отношение на откритото наследство.

Любомир Явричев

Jurist, Singhania&Co

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s