Значението на Криминалното досие във Великобритания и последиците му върху ежедневието на засегнатите лица

Съществуват много причини поради, които е нужно да се въздържаме от действия, които биха ни поставили в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Понякога дори „невинни“ на пръв поглед но криминални според законита на Кралството прояви, които в България биха се възприели лековато, във Великобритания могат да имат сериозни последици върху живота на отделния индивид и да объркат тотално плановете му за обушение за професионалното развитие.

Какво е „Криминално досие“ (CR)

Според  законите на Великобритания, е това е наличието и използването на информация, която се съдържа в няколко основни бази дани за това дали едно лице е нарушило закона, приложените от правосъдните и полицейски органи наказателни мерки спрямо него (например арест, присъда, съдебно или полицейско наказание), дали е лишавано от свобода и  др.

Видове бази данни

Съществуват  две основни бази данни, които имат за цел защитата на публичния интерес: Полицейска централизирана база от дани и централизирана система от дани, която включва информация за лицата които са осъдени или са „реабилитирани“ и друга информация.

1. Централизираната полицейска база от данни съдържа:

а) информация за всички осъдени лица за криминални престъпления, всички лица, които са арестувани (независимо дали са били наказани по какъвто и да е начин впоследствие), всички лица на които е наложена полицейско наказание, като например полицейско предупреждение и др.

б) информация както за личните дани на съответното лице, така и проба от ДНК и пръстовите му отпечатъци

 Информацията за лицата в полицейската база дани се пази 100 години и към момента съдържа информация за над 8 000 000 живущи в Обединеното Кралкство.

Попадането в тази база дани е изкючително лесно, поради особеностите на полицейската система и криминалното право във Великобритания. Например поради липсата на административни нарушения, подобни във Великобритания се приемат за престъпления (пример-глоба), освен ако не са изключения.

Друга характерна особеност е, че полицейският арест във Великобритания, може да последва ако има обосновано съмнение, че престъпление е извършено или дори ако има обосновано съмнение, че такова би било евентуално извършено. Като под „престъпления“ следва да се разбират дори и дребни на пръв поглед прояви, като това ако сме хванати да пътуваме без билет в метрото или ако се намираме на територията на официален държавен офис без разрешения или на земя която е публична собственост (например-неоторизиран паркинг). Съществуват и формални престъпления, когато например група хора (петима) са се събрали заедно на улицата и говорят, но не съществува законово-извинителна причина за събирането им. В практиката често много от мерките по тези, така наречени „престъпления“ не се прилагат, но е важно да се знае че полицията има право на арест и следователно формално действията при определени обстоятелства ще са напълно законни. Според някои коментатори принципът за невиновност е обърнат и много често дори невиновни лица стават жертва на системата.

2.     Значение и използване на полицейската база данни с оглед на засегнатите лица:

а.) използване на съдържащите се дани (например пръстови отпечатъци) при раследване на криминални престъпления от полицията. Възможността за грешка поради наличието на биологичния ни материал на определено място или грешка при тестовете малкар и минимална е възможна и доказан факт, че във Великобритания съществуват много грешно уличени, дори осъдени лица само въз основа на ДНК проби.

b.) при кандидатстване за виза или имиграция в редица страни, като САЩ. Канада, Нова Зеландия, Австралия и др.

б.) при кандидатстване за работа – с оглед защитата на публичния интерес с множество закони е въведено задължение за определени работодатели да извършват проверки за криминални прояви на кандидатстващия за работа и съответно забрана за наемането на лица с криминални досиетa..

Съществуват три вида изкания (Disclosure and barring Service (DBS), former CRB Check),за разкриване на информация за лицата, съобразно дейноста и вида на работодателя. Като степента на разкритие е различна за Англия и Уелс (standard and enhanced disclosures) а за Шотландия (basic, standard and enhanced disclosures). Също така такава не може да се изка за лица под 16г.

–            Данни за криминалното ни досие при „Standard disclosures“, включва информация за изтърпяно наказание и присъда и друга специфична информация

 –        Дани за криминалното ни досие при „Enhanced disclosures” –включва почти цялата налична информация държана в полицейската база от дани, дори наложени наказателни глоби и други полицейски наказания и това дали лицето е арестувано и за какво, независимо дали някога му е повдигнато обвинение или е впоследствие оправдано. Съществуват доста случаи, когато работодатели, които нямат право на такава информация, а само на „Standard disclosures“ но са я поизкали и съответно получили. Според някои статистики такива грешки са допусната 20 000 пъти в последните няколко години.

–        Полицията има право да предоставя на свое основание допълнителна информация на работодателя, като с последните изменнения на Полицейския закон от 1997 г. тoва право е стеснено до  когато е необходимо да се предотврати престъпление.

 Могат да се обособят в пет основни групи причините, когато е задължително да се направи проверка за подробно криминално досие (DBS enhanced check)

 –        Ако работата изисква да се работи в правителствен офис

–        Ако работата изисква да се работи с деца до 18 години (пример – учител, възпитател, чистач в училище, доброволец и др.)

–        Ако работата изисква да се работи със възрастни или лица във зависимо положение

–        При упражняване на регулирани професии или дейности (8 000 000 жители са включени в тази група), като социален работник, медицинска сестра, шофьор на такси, счетоводител и др.

–        При упражняване на професия в определена организация, като електротехник в болница или водопроводчик във фирма потдържаща общински жилища

С последните изменения на закона групата на работещите в горепосочените професии и дейности в началото на 2013г. е намалена с цел да се увеличат шансовете за намиране на работа от лица с криминални досиета.

 Какви права и задължения имаме ако такава проверка е поизкана и получена от нашият работодател

Правата и задълженията на лицата, които под една или друга форма са включени в тази система от данни са регламентирани от “Rehabilitation of Offenders Act !974” и „Exceptions order 1975“ и последващите изменения. А правата и задълженията на работодателите в редица законови актове от разлишен правен порядък.

Основно право на криминално проявени и осъдени лица е да отговорят на въпрос дали са осъдени с „Не“, ако осъждането е „Spend“, т.е. изтекли са съответният брой години от осъждането им, като този срок е различен и зависи от възраста на осъдения и вида на престъплението. Мин. срок, да се счита едно пълнолетно лице „реабилитирано“ е 5 години, като за някои престъпление осъждането никога не моге да стане Spend“.

Ако този срок не е изтекъл, лицето има задължение да оповести криминалното си минало., (пример- от работодател) Има и изключения, но често то не само е задължено, но и би извършило престъпление ако не го  направи.

Как стои въпросът с криминалното досие на “Self-employed”?

Ако определено лице е необходимо да влезе в договорни отношения и работи за фирма (например в подръжка на държавни учреждения), която му поиска проверка на криминалното досие, може да съществува проблем за осъществяването на дейноста тъй като самото лице не може да поиска такава проверка от свое име. Обикновенно такава проверка се осъществява от трето лице, агенция, фирма или организация, която осъществява ролята на поръчител за лицето в съответния бранш, където то работи. Документът който ще му се издаде обикновенно има срок на действие 12 месеца и на края на този период, ако договорът на лицето е продължен ще се направи ново искане за разкритие на наказателното досие.

 Можем ли да използваме съществуваща “disclosure” за започване на нова работа?

Не съществува забрана, но повечето работодатели биха поискали такава проверка при започването на нова работа независимо от наличните дани. Особено това е валидно при работа, където е необходимо да се направи „full disclosure“.

 Можем ли да получим информация за това какво има в полицията, като информация за нас?

Да. Възможно е да поискаме такава информация от полицията, като тя се заплаща и отнема минимум 6 седмици да ни се предостави.

Може ли да ни се отказва всяка работа за която кандидатстваме, ако имаме криминално досие?

Не е законно да се прави такъв отказ от работодател, освен ако законът не предвижда забрана за наемане на работа и/или информацията от криминалното ни досие е относително валидна по отношение на трудовото правоотношение и изпълняваната длъжност. (Например – не може да имаме законен отказ да работим в склад за инертни материали, ако имаме провинение, като кражба от магазин например). Съществуват правила, които е необходимо да се спазват от работодателите с оглед наемането на работа и отказите за заемане на определена позиция при наличие на криминално досие. В определени случаи, ако имаме криминално досие и ни бъде отказана работа без основание на това основание, можем да съдим работодателя за дискримионация.

Каква отговорност носи работодателя по отношение на информацията, която му стане известна от нашето криминално досие.? Може ли да оповести тази информация на трети лица?

Отговорът на тези въпроси е „да“, но само ако има разрешението на лицето, което информацията касае, в противен случай се счита за криминално престъпление, разкриването умишлено на информация от криминалното досие на лице, което е дало съгласие и достъп на своя работодател. Такава наказателна отговорност носи и лице, което оповести информация за друго лице с цел да му навреди.

 Можем ли да поизкаме да бъдат изтрити например даните от нашето „ДНК“, които се намират в полицейските регистри, но никога не са ни повдигнати обвинения или сме оправдани в съдебен процес?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. С оглед по-добър контрол върху полицейските база от дани английския парламент през Май 2012 прие закон наречен “Protection of freedom act”, в който е предвидено заличаването на даните за лицето в определени общи случаи в 6 месечен срок от отпадането на основанието за тяхното задържане, но полицията има право да запази достъп до даните за определеното лице, просто те няма да могат да бъдат достъпни за трети лица при поискана проверка за факти от криминалното досие на лицето.

Срокът за задържане на информация за определени квалифицирани деяния, за които лицата са арестувани, но не са обвинени е 3 години, като този срок на задържане на даните за лицето може да бъде удължен с още 2 години. Удължението на срока може да бъде поискано от полицията, но трябва да бъде санкционирано от съда, а засегнатото лице може да се възпротиви и съответно обжалва решението на съда.

Даните за лица които са под 18 години и са осъдени за маловажно престъпление само един път ще бъдат изтрити в срок от 5 години.

За лица над 18 години, които са осъдени, този срок за задържане на даните е завинаги, с изключение на лица които са извършили определени престъпления(пример-криминална глоба), в този случай даните ще бъдат съхранявани само 2 г.

Повечето промени направени с този закон са във връзка със съхранението и боравенето от полицията с биологичните дани и пръстовите отпечатъци. Съществуват и определени ограничения по отношение даването на информация от досието ни на работодателите при поискване на “disclosure”, но е разширено действието за ползването на базата дани във връзка с международното сътрудничество и борбата с тероризма. Като пример може да се даде факта, че ако искаме да кандидатстваме за виза за посещение на САЩ и сме били арестувани някога, сме задължени да кандидатстваме за виза, дори и ако сме Английски граждани и по принцип имаме право да пътуваме безвизово до 6 месеца.

Актът предвижда въвеждането на полицейската база дани да се приведе в съответствие с с неговите разпоредби до месец септември 2013г. До тогава, ще действа стария режим, като съответно можем да поизкаме изтриването на досието ни в определени случаи на “exceptional cases” от „Chief Constable“ на полицейската организация, която ни е арестувала.

В Лондон съществува специална схема при подобно искане, която се нарича “Early Deletion Procedure”.

Процедурата включва някоплко поредни административни етапа:

•             Правене на искане

•             Предоставяне на лична информация и основание за искането

•             Вземане на решение и о повестяване на решението на полицията до лицето поискало унищоваване на базата от дани за него

•           И ако лицето не е удовлетворено от решението то може да иска “Judicial Review”, което действие по същността си преставлява съдебен контрол върху дейността на съответната полицейска структура

Адресатът,  за да се направи искане по горепосочената схема е следният: Early Deletion Unit, room 902, New Scotland Yard, 8-9 Broadway, London,SW1H 0BG

Европейската позиция по задържането и използването на полицейската база дани е различна от тази на Британското правителство. Като това е особено добре изразено в съдебната практика на Европейския Съд за правата на човека в Страстбург.  Най-общо позицията на съда в  известният съдебен случай на  „Marper v. the United Kingdom“ е, че такова задържане на дани е незаконно и противоречи на чл. 8 от Европейската Конвенция за Правата на Човека, като преставлява нарушение на частния живот на лицето. След това решение, Европейската комисия получи уверението на Британското правителство с оглед на мерките, които ще бъдат взети за защита на личната информация и боравенето с нея, но този въпрос въпреки мониторинга на ЕК не е разрешен в пълен обем и предстои да бъде преразгледан.

Advertisements

Вашият коментар

Filed under UK Articles

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s